مهاجرت به اتریش

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. حقوق مهاجرت
  4. chevron_right
  5. مهاجرت به اتریش
جهت اقامت قانونی در کشور اتریش، مانند هر کشور دیگری، نیاز به اخذ مجوز اقامت آن کشور می باشد. امتیازات اخذ مجوز اقامت (چه اقامت موقت، چه اقامت دایم) از جمله زندگی در شهرهای مختلف این کشور زیبا، تحصیل در دانشگاه های برتر آن کشور، راه انداختن کسب و کار خود در دل اروپا و همچنین سفر نامحدود به کشور اتریش و نیز تمام کشورهای حوزه شنگن، میل به اخذ اقامت این کشور را بیشتر از هر زمان دیگری کرده است. با توجه به تنوع روش های اخذ اقامت، هر متقاضی با توجه به شرایط مالی، تحصیلی، کاری و سایر شرایط حاکم بر زندگی خود، یکی از این روش ها را انتخاب کرده و با اخذ مجوز اقامت از آن طریق، به هدف خود نایل می گردد.  
فهرست